Welkom bij Stichting De Enk!

Stichting de Enk wil pleegkinderen een stabiele jeugd geven als basis voor een gelukkig leven. Om dit doel te bereiken zoekt de stichting naar geschikte pleegouders en wil daarvoor een passende huisvesting aanbieden.

De kinderen worden in gezinsverband opgevoed door hun pleegouders in het huis van de stichting waarin iedereen een eigen plekje heeft.

De pleegouders bieden liefde, veiligheid, structuur, opvoeding, en geborgenheid. Het huis is een thuis voor het hele gezin en geeft iedereen de ruimte om te leven, te spelen en zich te ontwikkelen. Er is ruimte voor ontmoeting tussen biologische ouders en hun kinderen.

Jonge vrouwen in een instabiele situatie, die zwanger zijn, kunnen opvang krijgen en vanuit deze stabiele woonsituatie bevallen en een rustige start maken met hun baby.

Irish gambling website www.cbetting.co.uk Paddy Power super bonus.